Skoruba dla Identity Server – przegląd modułu autoryzacyjnego dla Aplikacji .NET

.NET Core daje nam wiele możliwości w zakresie budowania rozwiązań biznesowych w sektorze logistycznym, finansowym czy bankowym. Do najważniejszych zalet tego środowiska należą wbudowane mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników czy umożliwienie budowania obiegu zgłoszeń w oparciu o moduły zwane middleware.

Repozytoria dokumentów w chmurze – jak rozpoznać odręczne podpisy w zeskanowanych dokumentach PDF

Widzenie komputerowe i detekcja obiektów są coraz częściej wykorzystywane w automatyzacji procesów biznesowych. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, pojawia się wiele nowych innowacyjnych aplikacji biznesowych dla tego typu algorytmów.

Adroid Kiosk Mode – jak zmienić urządzenie z Androidem w urządzenie do dedykowanego użytku

W pełni zarządzane, dedykowane urządzenia służą określonemu celu. Dzięki temu możliwe jest maksymalne wykorzystanie urządzenia, przy jednoczesnym ograniczeniu korzystania z funkcji osobistych takich jak np. komunikatory. Z wieloma takimi urządzeniami mamy do czynienia na co dzień. Są to między innymi automaty, drukarki biletów czy parkomaty.