Jak zaawansowany routing i optymalizacja może wspierać działania w sytuacjach kryzysowych – przykład użycia

Aplikacją, którą w ostatnim czasie opracowaliśmy dla jednego z naszych klientów korporacyjnych, jest system wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych, mający na celu poprawę efektywności operacyjnej lokalnych akcji ratowniczych.

Repozytoria dokumentów w chmurze – jak rozpoznać odręczne podpisy w zeskanowanych dokumentach PDF

Widzenie komputerowe i detekcja obiektów są coraz częściej wykorzystywane w automatyzacji procesów biznesowych. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, pojawia się wiele nowych innowacyjnych aplikacji biznesowych dla tego typu algorytmów.