Model Build Operate Transfer

Build Operate Transfer

Build Operate Transfer
Slider

Build Operate Transfer

Let’s Innovate Together

 

Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is a success.” – Henry Ford

W Inero wierzymy, że najlepsze projekty powstają z pasji, ciekawości i współpracy. Łącząc doświadczenie i wiedzę z różnych dziedzin, możemy lepiej zrozumieć i odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny świat biznesu i technologii. Jednym z podstawowych procesów biznesowych, który od lat sprawdza się w naszej firmie, jest Build-Operate-Transfer (BOT). Jest to forma umowy, w ramach której wspólnie z partnerem zobowiązujemy się zaprojektować, zbudować i operacyjnie zarządzać projektem aż do jego realizacji.

Dlaczego Build Operate Transfer sprawdza się w IT?

Model BOT jest odpowiedni dla firm, które chcą szybko stworzyć nową usługę wykraczającą poza ich obecny zakres operacyjny. W tej formie współpracy nadzorujemy zadania, takie jak przygotowanie i konfiguracja środowiska pracy, rekrutacja i szkolenie pracowników oraz zapewnienie zgodności z założeniami biznesowymi. Po zakończeniu umowy zyskujesz pełnie praw do zrealizowanego projektu.

Model BOT składa się z trzech faz

Build

Aby zapewnić powodzenie projektu, konieczne jest oparcie jego koncepcji na solidnych podstawach i głębokim zrozumieniu niuansów danej branży. Na tym etapie będziemy z Tobą współpracować, aby stworzyć założenia biznesowe, zidentyfikować grupę docelową i sformułować strategię rozwoju produktu. Następnie skompletujemy zespół specjalistów i menedżerów, których zadaniem będzie realizacja projektu. Wyposażymy ich we wszystkie niezbędne narzędzia, zapewniając wizjonerskie podejście oraz kierując się wiedzą doświadczonych ekspertów.

nasz atut: ponad 10 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań dla branży logistycznej

 

Operate

Teraz  skupimy się na wdrożeniu dobrze zdefiniowanych procesów, aby wzmocnić zarówno sprawność techniczną zespołu, jak i świadomość biznesową projektu. Jeśli to koniecznie powiększamy zespół.  Programujemy, testujemy i rozwijamy projekt tak, aby osiągnąć zamierzoną funkcjonalność, wyłapać błędy i udoskonalić rozwiązanie. Regularnie spotykamy się z Tobą, aby omówić etapy procesu i wspólnie zaplanować kolejne kroki.

nasz atut: wieloletnie doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej oraz pozyskiwaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej

 

Transfer

To ostatni etap modelu Build-Operate-Transfer, w którym po dokładnej analizie zespoły, które pracowały nad projektem, zostają teraz włączone do Twojej firmy. Proces ten jest prosty, gdyż pracownicy zdążyli już poznać Ciebie, Twoją firmę i jej kulturę organizacyjną.

nasz atut: wiele zrealizowanych projektów

Build Operate Transfer a outsourcing

Model BOT stanowi wyraźną alternatywę dla standardowego outsourcingu. W tradycyjnej konfiguracji outsourcingu firma klienta zleca innej firmie zarządzanie określonymi zadaniami, takimi jak nadzorowanie infrastruktury IT, potencjalnie z innej lokalizacji. Odpowiedzialność za jakość i wykonanie usług spoczywa przede wszystkim na firmie, której zlecono wykonanie usługi, działającej zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie określającej ramy współpracy. Wykonawca może jednak napotkać trudności związane z ograniczoną wiedzą branżową lub niewystarczającą ilością czasu na pozyskanie odpowiednich specjalistów.

Model BOT dąży do utrzymania wysokiej jakości pracy podczas całego procesu dzięki komunikacji i współpracy opartej na partnerstwie. Dzięki zaangażowaniu w cały projekt, od koncepcji po realizację, zachowujesz ciągłość zadań aż do końcowego etapu procesu. Co więcej, dzięki zespołowi, który dołączył do Twojej firmy, możesz nadal rozwijać i udoskonalać swój pomysł, bez konieczności angażowania kosztownych podwykonawców.

Dlaczego warto z nami współpracować w modelu BOT?

Lata doświadczeń zdobytych na rynku polskim i międzynarodowym pozwoliły nam zbudować bazę stałych partnerów. Liczba zrealizowanych i wdrożonych projektów stale rośnie. Działamy w obszarach Machine Learning, cyberbezpieczeństwa, zarządzania łańcuchem dostaw i rozwiązań GeoSpatial.

Pracując z partnerem staramy się go dobrze poznać, aby móc lepiej odpowiadać na jego potrzeby. Liczne rozmowy, wnioski i wymiana doświadczeń pozwalają wytyczać kolejne wspólne cele biznesowe. Poniżej znajdziesz przykłady naszych projektów, które powstały w wyniku nawiązanych wcześniej relacji biznesowych w modelu BOT.

 

UK Tuck Check

Rozwiązanie to pozwala na wdrożenie spójnego systemu kontroli pojazdów, zgodnego z wymaganiami Border Force. Przeznaczony jest dla firm transportowych, które dostarczają towary do Wielkiej Brytanii i chcą uniknąć wysokich kar finansowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule [RAPORT 2023] Wzrost mandatów za przewóz nielegalnych imigrantów. Problemy przewoźników realizujących zlecenia transportowe na Anglię (UK)

Program ten powstał z inicjatywy i współpracy z naszym wieloletnim partnerem biznesowym, który dostrzegł przestrzeń dla innowacji w branży transportowej. UK Truck Check jest już wdrożony i zyskuje nowych użytkowników.

 

 

DocsQuality

Rolą DocsQuality jest ocena atrybutów dokumentów przed ich zaimportowaniem do obiegu księgowego. Określa on czasie rzeczywistym takie cechy, jak czytelność, przejrzystość i jakość pliku. Oprogramowanie natychmiast sygnalizuje problemy np. z załącznikami do wiadomości e-mail, sygnalizując, że na tym etapie dokument nie powinien zostać przyjęty do obiegu w firmie. DocsQuality umożliwia automatyczną weryfikację jakości wszystkich dokumentów elektronicznych w całej organizacji. Można go z powodzeniem zintegrować z istniejącym systemem ERP.

 

 

 

 

 

Gorący Posiłek 

Aplikacja „Gorący Posiłek” pomaga fundacjom i jednostkom samorządowym w rozliczaniu, wdrażaniu i monitorowaniu procesu dostaw ciepłych posiłków. Decyzje administracyjne lub plany dostaw wraz z rodzajami diet są zarządzane przez aplikację. Koordynatorzy mają możliwość zarządzania dostawami posiłków wg dni tygodnia, miesiąca lub z limitem. Dzięki aplikacji mobilnej dostawcy każdego dnia widzą listę dostaw do zrealizowania. Aplikacja jest wyposażona w system rozpoznawania kodów QR, dzięki któremu dostawcy za pomocą telefonu potwierdzają odbiór posiłku w danym miejscu, w danym dniu. Gorący Posiłek’ monitoruje oraz raportuje dostawy wszystkich posiłków zaplanowanych przez koordynatora. W systemie rejestrowane są dostawy, opóźnienia oraz stwierdzone nieobecności. Wszystkie dane dostępne są z poziomu systemu oraz mogą być eksportowane do zewnętrznych systemów bądź plików PDF / XLS.

Zmienimy Twój pomysł w nowoczesne rozwiązanie

Jeśli masz pomysł, ale brakuje Ci solidnego partnera, który pomógłby go zrealizować, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju i doradzą na każdym etapie projektu.

Andrzej Chybicki, PhD Eng.

CEO, Inero Software Sp. z o. o.

andrzej.chybicki@inero.pl