Docs Quality

Monitoruj jakość dokumentów i oszczędzaj swój czas

Oprogramowanie umożliwiające weryfikację jakości dokumentu przed umieszczeniem go w repozytorium cyfrowym.

Rola DocsQuality polega na ocenie atrybutów dokumentu przed jego zaimportowaniem do obiegu księgowego. Program ocenia w czasie rzeczywistym cechy takie jak czytelność, jasność i jakość pliku. Natychmiast podkreśla problemy, na przykład z załącznikami e-mail, sygnalizując, że system nie powinien w tym momencie akceptować dokumentu. DocsQuality pozwala automatycznie weryfikować jakość wszystkich dokumentów elektronicznych w całej organizacji.

Zaprojektowany dla biznesu 

DocsQuality może być skutecznie zintegrowany z istniejącym systemem ERP, rozszerzając jego funkcjonalność o skuteczne monitorowanie jakości dokumentów i identyfikowanie problematycznych plików.  DocsQuality używa metod sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), które zostały wyszkolone na ponad 100 000 dokumentów biznesowych, aby wykryć nieczytelne treści i zaciemnienia, takie jak złe oświetlenie skanów, nieczytelny ręcznie pisany tekst, plamy na papierze, dokumenty o niskiej jakości skanowania,  fotografie i wiele innych.

Poznaj DocsQuality