Andrzej Chybicki: Modele będą potrafiły błyskawicznie przeglądać całe repozytorium, a następnie przekazywać pracownikowi gotowe dane

Badania nad sztuczną inteligencją (AI) rozpoczęły się od chęci zrozumienia, czy i w jakim stopniu komputery mogą rozwiązywać problemy w sposób zbliżony do działania ludzkiego umysłu. Wiele z wczesnych prac związanych z AI skupiało się na tworzeniu modeli matematycznych i algorytmów, zdolnych do wykonywania zadań wymagających inteligencji, takich jak rozumowanie,…

Możliwości, które niesie rozwój i popularyzacja sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Rozwój szeroko rozumianej sztucznej inteligencji nabiera tempa. Świadczy o tym powszechne zainteresowanie tą tematyką, a wraz z nim rosnąca liczba artykułów medialnych oraz publikacji. Tym co zwraca szczególną uwagę są dane, które obrazują, ile środków finansowych jest przeznaczanych na  inwestycje w technologie półprzewodnikowe, czyli możliwości obliczeniowe i pamięciowe nowych centrów…