Jak zaawansowany routing i optymalizacja może wspierać działania w sytuacjach kryzysowych – przykład użycia

How Advanced Routing and Optimization can support an emergency response actions - use case study

How Advanced Routing and Optimization can support an emergency response actions - use case study

Slider

 

Paragraph iconAspekty optymalizacji parametrów tras i tworzenia łańcucha dostaw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zostały niedawno przedstawione w naszych wpisach na blogu. Aplikacją, którą w ostatnim czasie opracowaliśmy dla jednego z naszych klientów korporacyjnych, jest system wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych, mający na celu poprawę efektywności operacyjnej lokalnych akcji ratowniczych.

W tym poście opisaliśmy, w jaki sposób wykorzystaliśmy platformę optymalizacji logistyki DeliverM8, jako wsparcie podmiotów w sytuacjach awaryjnych. Pokrótce przedstawimy, jak nowoczesne technologie informatyczne, takie jak aplikacje mobilne, powiadomienia push i aplikacje webowe mogą przynieść wymierne korzyści, a nawet poprawić bezpieczeństwo i efektywność działania, co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych.

Separating icon

Przykład użycia

Paragraph iconOpisywany w artykule przypadek użycia to system wspierający lokalne zespoły straży pożarnej w nawigacji i komunikacji w czasie rzeczywistym podczas akcji, który jest archiwizowany poprzez dostarczanie członkom zespołu aktualnego ruchu, blokady drogowej i ogólnej aktualnej świadomości sytuacyjnej w zakresie dostępności tras oraz wsparcie w czasie rzeczywistym.

Wdrożony system musi spełniać następujące wymagania:

  • umożliwia wpisanie adresu zdarzenia,
  • generuje trzy alternatywne trasy do wybranego miejsca zdarzenia,
  • informuje straż pożarną za pomocą powiadomień push, wiadomości tekstowych lub innych opcji…
  • bezproblemowo przesyła trasę do wbudowanego urządzenia nawigacyjnego (Android),
  • wyświetla trasę i lokalizację infrastruktury ratunkowej (najbliższe hydranty, punkty ewakuacyjne itp.) wokół zdarzenia, umożliwiając wybór miejsca docelowego,
  • nawiguje do wybranego celu poprzez wbudowany system nawigacji.

Wchodząc naprzeciw tym wymaganiom zbudowaliśmy architekturę trójwarstwową, w której baza danych znajduje się na centralnym serwerze, a dostęp do niej możliwy jest poprzez moduł zarządzania i przetwarzania danych. Serwer operacyjny udostępnia funkcjonalności dostępne poprzez REST API dla interfejsu użytkownika dedykowanego dla przeglądarek internetowych i aplikacji mobilnych. Strukturę komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami przedstawiono na poniższym rysunku.

The communication structure between the individual components

Docelowa aplikacja została zaimplementowana przy użyciu Java Spring z PostgreSQL, natomiast aplikację webową i na Androida dostarczył framework Angular.

Separating icon

Przykład wykorzystania systemu

Paragraph iconJednym z najważniejszych czynników dla końcowego użytkownika pracy z proponowanym systemem jest odpowiednia obsługa przejezdności w czasie rzeczywistym wybranych tras. Dlatego zaproponowaliśmy rozwiązanie, w którym nasz system komunikuje się poprzez dedykowane interfejsy z wewnętrzną infrastrukturą naszych klientów i weryfikuje przejezdność wybranej trasy. W przypadku blokady drogowej system jest w stanie wybrać różne trasy, które płynnie przechodzą do urządzenia nawigacyjnego. Generowanie tras działa w oparciu o proces iteracyjny i sukcesywne omijanie punktów drogi, którymi w tym przypadku są przejazdy kolejowe. Posiadając wizualizację i niezbędne parametry, użytkownik może wybrać najlepszą w danym momencie alternatywę.

W celu zilustrowania działania systemu wygenerowane rozwiązanie pokazano na poniższym rysunku.

Visualisation of the system

Dodatkowo, klikając w sekcję „Plan” jak na powyższym rysunku, użytkownik może przeanalizować dane dotyczące trasy, takie jak przejazdy kolejowe, odległość w kilometrach i ETA (szacowany czas dojazdu). Kolejnym krokiem jest wybranie trasy poprzez kliknięcie w mapę i wgranie jej do aplikacji nawigacyjnej dla brygady ratunkowej. Dzięki temu system informuje wbudowany podsystem nawigacji tablet o zdarzeniu od strony backendu m.in. poprzez powiadomienie push lub SMS.

push notification

 

Po zatwierdzeniu tego powiadomienia system wyświetla element mapy z trasą docelową oraz informacjami niezbędnymi do wykonania akcji ratunkowej, takimi jak lokalizacje hydrantów w pobliżu miejsca zdarzenia. Kliknięcie w cel umożliwia użytkownikowi nawigację za pomocą wbudowanego przycisku funkcji nawigacji. Pokazaliśmy to w poniższych animacjach GIF.

map navigationmap navigation Separating icon

Podsumowanie

Paragraph iconW tym krótkim blogu dotyczącym przypadków użycia przedstawiliśmy, w jaki sposób nasza platforma do optymalizacji transportu logistycznego pomaga we wspieraniu wykonywania działań ratowniczych w czasie rzeczywistym. Przykład wykorzystania w pełni połączonego systemu dla standardowego użytkownika zajmuje około minuty od wskazania celu do wysłania danych nawigacyjnych do tabletu mobilnego. Istnieje znaczna różnica czasu w porównaniu z poprzednim wykonaniem wszystkich czynności. Ponadto pożądana trasa jest wybierana na podstawie bloku decyzyjnego i informacji wejściowych analizowanych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo system udostępnia specjalistyczne narzędzia dostosowane do potrzeb klienta, a mianowicie archiwizację i raportowanie wcześniejszych incydentów oraz ich wizualizację i analizę w dedykowanym responsywnym interfejsie użytkownika.

Inero Software oferuje wiedzę i doświadczenie w zakresie skutecznego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii i danych do kształtowania korporacyjnych produktów cyfrowych przyszłości.

W sekcji BLOG można znaleźć inne artykuły dotyczące nowoczesnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Related Posts