CyberSecurity PL

man holding tablet
Cyber Security
Services
Slider

 

Co robimy w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę w zakresie zintegrowanego zarządzania uprawnieniami i dostępem. Budujemy zaawansowane systemy do zintegrowanego zarządzania rolami i użytkownikami dedykowane dla różnych infrastruktur IT. Integrujemy rozmaite przepływy autoryzacji przy użyciu dobrze znanych standardów i narzędzi cyberbezpieczeństwa.

 


Zintegrowane Zarządzanie Uprawnieniami

 

 

przegląd jak działa iam

 

 • IAM (Zarządzanie identyfikacją i dostępem)
 • Aplikacje jednokrotnego logowania (SSO)
 • FIDO (logowanie bez hasła)
 • 2FA / MFA (2- i wieloczynnikowa autoryzacja)

 

Czym jest IAM?
Zarządzanie tożsamością i dostępem to narzędzie, które zapewnia uwierzytelnianie aplikacji i usług. Dzięki temu nie potrzebujesz poświadczeń użytkownika. Infrastruktura ta pomaga zarządzać użytkownikami, rolami i dostępem do aplikacji. Dzięki IAM administracja kont nie będzie już żadnym problemem!


Rozwiązania jednokrotnego logowania

 

 • Usługi konfiguracji Azure B2C
 • Zarządzanie tożsamością oparte na KeyCloak lub Identity Server
 • Integracja dla wszystkich typów infrastruktur IT (Saas, cloud, internal, mobile, desktop)
 • Zarządzanie rolami użytkowników
 • Konfiguracja Identity Server / KeyCloak dla SSO w hybrydowych konfiguracjach oprogramowania

 
 

przegląd jak działa SSO

 


Integracja z różnymi technologiami i politykami bezpieczeństwa

 • Nasze rozwiązania oparte są na protokole OAuth
 • Wsparcie dla dostępu VPN
 • Zgodność z CSRF
 • Zasady dotyczące haseł i ról użytkowników
 • Rejestracja na wydarzenia związane z bezpieczeństwem
 • Obsługa jednorazowych haseł
 • Konsola administracyjna użytkowników i ról (np. Skoruba lub KeyCloak)

 
 
wizualizacja systemu

BLOG

 

blog post o skorubie

Skoruba dla Identity Server – przegląd modułu autoryzacyjnego dla Aplikacji .NET

.NET Core daje nam wiele możliwości w zakresie budowania rozwiązań biznesowych w sektorze logistycznym, finansowym czy bankowym. Do najważniejszych zalet tego środowiska należą wbudowane mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników czy umożliwienie budowania obiegu zgłoszeń w oparciu o moduły zwane middleware.