Wybrane aspekty rozliczania użytkowników z opłaty za usługi wodne

Od początku 2018 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa Prawo Wodne. Nowowprowadzone przepisy, które budzą najwięcej emocji, to z pewnością te dotyczące opłat za usługi wodne, między innymi tzw. opłata deszczowa. W myśl nowych przepisów opłatom podlegają między innymi: pobór wód gruntowych i powierzchniowych, odprowadzanie wód opadowych czy odprowadzanie ścieków. …