Skoruba dla Identity Server – przegląd modułu autoryzacyjnego dla Aplikacji .NET

.NET Core daje nam wiele możliwości w zakresie budowania rozwiązań biznesowych w sektorze logistycznym, finansowym czy bankowym. Do najważniejszych zalet tego środowiska należą wbudowane mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników czy umożliwienie budowania obiegu zgłoszeń w oparciu o moduły zwane middleware.